GINA

 Namn  GINA

Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV 

GINA och FINA vid Övermo varv Foto Bengt Strandberg 1968 05 28 i reds samling

Historia. GINA levererades 1957.  Båten såldes i april 1971  till AB Vägförbättringar  för att brukas vid byggande av tunnelbanans Blå linje. 
Båten användes för att rangera mudderpråmar som tippades fulla med sten från t-banebygget bakom Nationalmuseet i Stockholm. Fanns där till 1976. 
Öde 2020 ej känt

Blasieholmen 1972  Foto Anders Winter

Tillbaka till Småbåtar