NORSBRO

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Byggd på Södra Varvet Stockholm 1873 för Korsnäs Sågverks AB, trafikerade Runn under namnet KORSNÄS. Tillverkningsnr 97 Längd 20,40 m. Bredd 4,45 m. djupgående ca 1,80 m. Hade från start en högtrycksmaskin på 16 indikerade hästkrafter. Norsbro Sågverk AB köpte … Läs mer

FLOTTISTEN

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Byggd 1890 Härnösands Mekaniska Verkstad. Längd 18,55 m Bredd 4,06 m. Bruttodräktighet 40 ton Kostade 35 500 kr. Originalmaskin var en compoundmaskin på 110 hkr. Fartyget var i början avsett som inspektionsfartyg för flottningschefen och DFF:s ledande befattningshavare men byggdes om och insattes i flottningen på 1910-talet. Läs mer