FLOTTISTEN

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Byggd 1890 Härnösands Mekaniska Verkstad. Längd 18,55 m Bredd 4,06 m. Bruttodräktighet 40 ton Kostade 35 500 kr. Originalmaskin var en compoundmaskin på 110 hkr. Fartyget var i början avsett som inspektionsfartyg för flottningschefen och DFF:s ledande befattningshavare men byggdes om och insattes i flottningen på 1910-talet. Fortsätt läsa