INSJÖN I

Byggd 1873 vid Eriksbergs mek. verkstad i Göteborg som ångslup, det blivande storvarvets första bygge. Gick i Sundsvall som TOTTE. Ursprunglig längd ca 11 meter

INSJÖN I passerar sågverket med sockenklädda passagerare. Runt 1915 -18. I förgrunden ligger INSJÖN II. I bakgrunden skymtar järnvägen mot Leksand. Foto i Jan Olov Liss samling


Köptes av Insjöns Sågverks AB från Sundsvall1913. Sågen hade köpt DALPILEN 1912 av Insjöns tegelbruk och den legendariske Bäck Daniel. Skepparen på den båten, Jones Anders Andersson från Rönnäs tog tåget till Sundsvall med köpeskillingen insydd i storvästen för att göra upp affären. Enligt uppgift kom båten per järnväg från Gävle hamn till Insjön. Ombyggd till varpbåt med spel 1918, förlängdes till 17,5 m och besiktades för 80 passagerare. Farten var 8-9 knop. Den första ångbåten fick heta INSJÖN II och nyförvärvet alltså INSJÖN I. Gamla INSJÖN II blev dessutom degraderad till logementspråm 1917.
Jones Anders blev skeppare på INSJÖN I som bemannades med Rönnäsfolk, i huvudsak från familjen Jones.

Paraderar i Leksand 1924 framför nya bron. Rester av flottbron i kvar bakom aktern. På däcket fr. v Karl Jones, Okänd, Fredrik Blomkvist, Anna Nilsén Jones, Jones Anders Andersson, skeppare. Foto i Jan -Olov Liss samling


Uppgiften var att dra flot till sågverket i Insjön från avläggningsplatser runt Siljan. Även strandrensning förekom med Insjön II  på släp som logementsfartyg. Runt 1940 tog svärsonen Fredrik Blomkvist över rollen som skeppare.

Vid Sollerön okänt år. Logementfartyget INSJÖN II i bakgrunden. Foto i Tomas Johanssons samling.

Via Sven-Åke Blomqvist i Rönnäs kan vi dela två berättelser från hans föräldrar.
– Hans mor Anikki var kocka på INSJÖN I sommaren 1948. Endast 15 år gammal skötte hon maten åt 5 gubbar.
Maten köpte de på Konsum i Leksand och i Gesunda . Man ankrade upp utanför Gesunda och rodde iland. Gesunda låg annars utanför DFF-båtarnas ordinarie trad men Insjösågen köpte virke från tippar runt sjön. Gubbarna bjöd på café med saft och bullar. Hon sa att hon skämts lite för gubbarnas vaggande gång på väg till caféet.
Skeppare var Fredrik Blomkvist som f.ö. senare blev hennes svärfar. På helgerna tog de INSJÖN 1 hem till Rönnäs, tvärs över sjön från sågen och ankrade upp. Anikkis uppgift var då att ro ut och städa båten.
– Sven-Åkes far, Sven Blomqvist skrev en skoluppsats1936 14 år gammal. Av sammanhanget tror vi att det rörde sig om landrensning

Två dagar på INSJÖN I
En gång i sommar fick jag följa med INSJÖN I  på Siljan efter timmer. Först foro vi till Åsberget efter ett flot som skulle spelas till sågen. Så skulle vi lassa på ved, när veden var pålassad åkte Kalle (morbror Karl Jones) och jag upp och rodde över en läns medan de andra skulle fara efter ett flot. När de kommo med flotet och släppt det foro vi. När vi kommo till Noret stannade vi för vi skulle i land och handla. Sedan fortsatte vi färden. När vi kommo fram började vi dra ut timmer som låg på land, sedan skulle de göra flotet. De togo två stockar och bundo järntrådar emellan det blevo som en båt. Sedan foro vi över till Hjulbäck jag fick styra nästan hela vägen. När vi kommo till Hjulbäck lade vi oss. När jag vaknade såg jag Leksands kyrktorn, jag tyckte det såg ut att vara åt norr, då tittade jag på kompassen och såg att det var åt söder. När vi åkt ett stycke såg jag att kompassen hade rätt när vi kommo till Bessviken lämnade vi flotet där och foro efter ved. Därefter foro vi tillbaka efter allt timmer som var i Bessviken och spelade timret till ett sänkstöd på sjön. Sedan foro vi tillbaka hem till Rönnäs. Jag var glad och belåten att jag fått följa med . Jag såg Siljansnäs Rättviks Sollerös och Leksands kyrkor.

Landrensning i Fuviken. 1930-talet. Den nu maskinlösa INSJÖN II agerar logementsfartyg Foto i Jan-Olov Liss samling.
INSJÖN I med julle. Fr Tony Nordesjös samling


INSJÖN I var i drift fram till 1955. Hon ersattes med en dieseldriven varpbåt från Lidwall & Söner i Leksand som också den fick namnet INSJÖN.

Upplagd vid Insjösågen 1955. Foto i Jan -Olov Liss samling

Runt 1960 såldes båten till Nusnäs. I jan. 1962 skriver båtens dåvarande ägare Kråk Erik i Nusnäs till Sjöfartsverket i Karlstad att han hade tagit bort panna och maskin och kommer att sätta i en dieselmotor. Kråk Erik Persson bedrev flottning på Siljan och tänkte ha båten i den trafiken men satsade på andra båtar. Låg som tomt skrov i Nusnäs till1972.

I Nusnäs 1965 Foto i Tony Nordesjös samling
Skrovet i Nusnäs 1969 Räddningen är nära! Foto i Tony Nordesjös samlng

Skrovet köptes av Jan-Olov Liss och Åke Danielsson, sjösattes och bogserades över Siljan till Leksand. De nya ägarna återuppbyggde henne som ångfartyg 1973–78, med s/s Eriks ångmaskin och en ångpanna byggd i Norrköping. Ståldäck och heltäckande tak. Styrhytt på förkant och separat salong akteröver, vedeldad. Även under däck återuppbyggdes hytter i genuin stil.
En otrolig prestation och kulturgärning.  Hemort Norsbro.

Vid hemmahamnen i Norsbro. Foto Malte Eriksson i Bengt Westins samling
På hösttur 2009 09 09 Foto Anders Winter

Åter till Stora ångvarpbåtar