PRÅMEN

PRÅMEN vid länsen i Övermo, fr.v. vid bryggan ERIK, SILJAN, FLOTTISTEN och ORSA Foto Nils Sellner

Byggd på Övermo Varv 1936. Längd 25,6 m Bredd 5,7 m. Hon saknade maskin. Arbetsnamnet var NORDSTJERNAN II men kallades aldrig något annat än PRÅMEN. Spanten var nitade och plåten svetsad vilket var en stor nymodighet. Gösta Lidwall (f 1917) fick göra utlägget til plåtarna, som skolarbete vid Örebro Tekniska Gymnasium, son till verkmästaren som han var.

PRÅMEN användes i flottledsbyggandet och för diverse tyngre transporter, ved till ångfartygen och sten till stenkistor. Veden kom oftast från Mora där man omhändertog sjunktimret.

GÖRAN och PRÅMEN. Stenfyllning av stenkista i djupet. Kistan hängd i bommen på GÖRANS akterdäck. Foto Nils Sellner

Gunnar Björklund berättar om en resa med PRÅMEN långsides ORSA som kunde slutat illa:
– Vi hade lastat pråmen i Mora på fredagen och skulle gå ner till Leksand på lördags morgon. När vi kommit en bit söderut drabbades vi av tjocka så in i vassen, det var alldeles tätt neröver. Då skulle vi gå på kompassen ner till Leksand. Man tog ut kompassriktningen och räkna ut att vi skulle gå mellan Skären (Vattholmsskären)och Stumsnäs udd’.Efter ett bra tag började man fundera på att vi gått så länge att vi borde va vid Bältarhar. (ett grund strax norr om Rossaviken). Några gamla landrensare var också med ombord och – jodå! dom trodde också att vi var vid Bältarhar! Så vi svängde neråt och plötslig var det inget vatten under båten! – Gissa var vi var med den där vedpråmen? – I Olsnäsviken! Jag var i maskinen då och minns att jag blev förbannad! Vi skulle ju vara hemma vi till middagen, inte skulle vi hinna hem nu heller!

Detalj av Sjökort Siljan. Tony Nordesjös samling

– De hade inte räknat med att kompassen skulle dra på PRÅMEN som låg bredvid båten. Och i Olsnäsviken brukade man ha fullt göra med att ta sig in med bara båten. Nu hade vi gått in med pråmen bredvid. Men ut kom vi, dimman lättade så småningom. Dimma var det svåraste vädret på Siljan, som att vara i en säck!

PRÅMEN som användes för sten- och vedtransport hette inget annat.
Foto i Olle Larssons samling. 50-tal

Efter flottningsepoken blev hon 1972 serveringsbåt i Rättvik. Sjönk där 1981 i brist på underhåll och såldes av Rättviks kommun till Leksand. Låg några år i Övermo som fritidsbåtsprojekt men gömmer sig nu strandad i en liten vik av Österdalälven.

Pråmens sista(?) viloplats nedströms Övermo. Beteckningen på hytten är ”U137”
Foto Lasse Fabrikörn Gudmundson

– Anders Winter i På sjö och älv. Gunnar Björklund muntligt i Flottarträffen Leksands Kulturhus