NORSBRO

NORSBRO i arbete Foto Jan Christer Lund c.a 1967

Byggd på Södra Varvet Stockholm 1873 för Korsnäs Sågverks AB, trafikerade Runn under namnet KORSNÄS. Tillverkningsnr 97. Längd 20,40 m. Bredd 4,45 m. Djupgående ca 1,80 m. Hade från början en högtrycksmaskin på 16 indikerade hästkrafter.
Norsbro Sågverk AB köpte båten våren 1900 för 9 000 kr och flyttade den till Siljan. Flytten av båten, som enligt uppgift delades i två delar kostade 400 kr som betalades den 10 mars 1900. Även bredden var en utmaning, tidningsuppgifter talar om att man ”klämde ihop”skrovdelarna. Delningen och hopsättningen som Söderhamns Verkstads och Varfs AB skötte kostade hela 3 791 kr. . Sannolikt försågs båten då med ett ångvarpspel som ingick i den summa.
År 1913 satte man i en nyare ångmaskin av fabrikat Jönköpings Mekaniska Verkstad AB, 75 hk, 55 kW, tillverkad 1900 med tillverkningsnummer 145. Okänt år försågs panna med oljeeldning

Båten drog både mindre flot och pråmar för sågens räkning. NORSBRO hyrdes även ut till Lerdals- och Vikarbysågarna för att dra deras flottade virke över sjön. I loggboken nämns ofta bogsering av ex. hjulångaren PRINS AUGUST som 1898 byggts om till pråm

Loggboken

De första årens loggbok på Siljan 1900–1903 finns bevarad.  Skeppare var Hedbys Lars Larsson född 1860 som förde loggboken vilken hans dotterson L G Rinaldo skrivit av. Hedbys Lars Larsson började som 18 åring på DFF:s båtar som eldare och senare maskinist.  Fyllda 40 år blev han skeppare på NORSBRO.

Norsbro Sågverk Noret Foto Anders Jones Leksands lokalhistoriska arkiv ©

Första resan gick från Norsbrosågen  den 25 maj 1900 till Insjön där det lastades järnvägsräls till sågen. 11 juni gick man till Siljansnäs och Almo och tog ett flot för DFF:s räkning genom Byrviken. Båten var i trafik första året ända till den 1 dec då uppläggningen påbörjades.
NORSBRO var i någon form av trafik för sågverkets räkning ända in på 1960-talet.

Gå till NORSBROS Loggbok och läs hela! Den ger en bra överblick av verksamheterna runt Siljan, vilka varor, platser och pråmar som förekom.

Hedbys Lars var skeppare fram till 1916 då han efterträddes av Johan Sellner.

NORSBRO figurerar som tung referens för Wikstrands stubbrytningsapparat Extraktor 1915
/ Anders Winters samlin


Norsbrosågen
Norsbro Sågverks AB startades i hösten 1872 av några större jordägare i Leksand. Drivande var Bröms Olof Larsson. Sågen var ett eget företag, separat från DFF.

Sågen kom på obestånd 1899 och rekonstruerades. Disponent blev Predikanten Anders Haglund enligt en artikel i Mora Tidning den 23 mars 1900. Haglund var nämligen också drivande i missionsförsamlingen. Det var i detta bolag man satsade och köpte ångbåten.
Hösten 1903 var det dags igen auktion. Sågverket, inventarier och ångbåten såldes till Lind Anders Mattson i Yttermo för 35 000 kr. Skog och avverkningsrätter gick för 43 600 kr Priset betraktades allmänt som lågt enl. Leksands Tidningen 2 oktober 1903.
Driften fortsatte som vanligt.

Man drog egna flot med eget virke över Siljan och hade egna skiljen i Våmhus och Sollerön. Nere i Leksand höll man också virket separat från det övriga. Sågverket låg bara 2 km nedströms det stora timmermagasinet vid Sundet, man brukade samla floten vid Ilu i Västanvik, norr om DFF’s timmermagasin och släppa timret i älven nattetid. Vid sågverket fanns ett litet skilje och en grävd ränna fram till intaget för att hantera låga vattenstånd. Ibland drog man hela flotet i farleden nedför älven ända fram till sågens magasin. Det hände också att man släppte flotet i DFF’s timmerränna på lördagar då det var tomt och skiljde av det vid sågen.

När Axel Bergqvist AB i Insjön förvärvade Norsbrosågen 1959 följde båten med i köpet. Man kunde på så vis samordna flottningen med Bergqvistsågen i Insjön. Bengt Bergqvist blev ansvarig för Norsbrosågen. Säkert fick hans intresse för ångbåtar en rejäl skjuts där. Bengt gjorde senare stora insatser för Siljans fartyg och rustade bl. a ångbåten SILJAN till K-märkt skick.
Sågverket var vid tillfället arbetsplats för c.a 70 man var av 18 i en snickerifabrik som gjorde byggnadssnickerier som t.ex kök. Såganläggningen hade fyra ramar och producerade 4 000 stds. virke. Tillsammans med Bergqvists sågverk i Insjön räknade man med att kunna såga 6 – 7 000 stds.
Falu Kuriren berättar nedan att Bergqvists tjänstemän med familjer gjorde en utfärd med NORSBRO i juli 1968

I hemmahamnen Norsbro sågverk 1967 Foto Anders Winter
Uppskattad utflykt enligt Falu-Kuriren. 35 personer ombord.

Samma år, 1968 köpte Bergqvist DFF:s ångvarpbåt SILJAN som hade ståldäck och därmed var i bättre skick. NORSBRO såldes till Lennart Ericsson och Hans Daniels som successivt rustade upp båten. Ett stort arbete som gjordes var att trädäcket revs och byttes till ett i stål.  De körde båten de flesta somrar under 70- och 80-talet och deltog i allehanda ångbåtsmöten.

På fartygsföreningens möte innanför Sollerön 1973 Foto Anders Winter


1992 såldes NORSBRO till Bollnäs för att byggas om till passagerarångare på sjön Varpen. Hon döptes om till just VARPEN, klassad för 57 personer med sober inredning men en helt ny exteriör. Den gamla styrhytten är bevarad och står på kajen som biljettexpedition.

Lastad i Insjön för avfärd till Varpen. Foto Mats Tägtström
I Bollnäs som WARPEN . Foto Christer Samuelsson 2020 08 02

2005 Såld till Bollnäs Ångbåtssällskap, Bollnäs för 1,7 milj SEK och omdöpt till SKEPPET WARPEN. En 6-cylindrig Perkins diesel med hydrauldrift installeras som ett komplement till ångmaskinen. Detta för att kunna köra fartyget under lågsäsong utan ångmaskinist.

Styrhytten blev biljettkontor Foto Christer Samuelsson 2020 08 02

Källor:
Leksands kulturhistoriska arkiv
Falu-Kuriren
Skärgårdsbåtar.se
Hasse Daniels
Anders Winters samlingar
LG Rinaldo

Åter till Stora ångvarpbåtar