NORSBRO

NORSBRO i arbete Foto Jan Christer Lund c.a 1967

Byggd på Södra Varvet Stockholm 1873 för Korsnäs Sågverks AB, trafikerade Runn under namnet KORSNÄS. Tillverkningsnr 97 Längd 20,40 m. Bredd 4,45 m. djupgående ca 1,80 m. Hade från start en högtrycksmaskin på 16 indikerade hästkrafter.
Norsbro Sågverk AB köpte båten våren 1900 för 9 000 kr och flyttade den till Siljan. Flytten av båten, som enligt uppgift delades i två delar kostade 400 kr som betalades den 10 mars 1900.  Delningen och hopsättningen som Söderhamns Verkstads och Varfs AB skötte kostade hela 3 791 kr. Sannolikt försågs båten då med ett ångvarpspel som ingick i den summa. En uppgift gör gällande att man 1913 satte i en nyare ångmaskin tillverkad i Jönköping år 1900. Okänt år försågs panna med oljeeldning

Båten drog både mindre flot och pråmar för sågens räkning. NORSBRO hyrdes även ut till Lerdals- och Vikarbysågarna för att dra deras flottade virke över sjön.

De första årens loggbok på Siljan 1900–1903 finns bevarad.  Skeppare var Hedbys Lars Larsson född 1860 som förde loggboken vilken hans dotterson L G Rinaldo skrivit av. Hedbys Lars Larsson började som 18 åring på DFF:s båtar som eldare och senare maskinist.  Fyllda 40 år blev han skeppare på NORSBRO.

Norsbro Sågverk Noret Foto Anders Jones Leksands lokalhistoriska arkiv ©

Första resan gick från Norsbrosågen  den 25 maj 1900 till Insjön där det lastades järnvägsräls till sågen. 11 juni gick man till Siljansnäs och Almo och tog ett flot för DFF:s räkning genom Byrviken. Båten var i trafik ända till den 1 dec då uppläggningen påbörjades.

NORSBRO figurerar som tung referens för Wikstrands stubbrytningsapparat Extraktor 1915
/ Anders Winters samling

Båten bogserade ofta ex hjulångaren Prins August som 1898 byggts om till pråm. NORSBRO var i någon form av trafik för sågverkets räkning ända in på 1960-talet.

Norsbrosågen var ett eget företag, separat från DFF. Man drog egna flot med eget virke över Siljan. Nere i Leksand höll man också virket separat från det övriga. Sågverket låg bara 2 km nedströms det stora timmermagasinet vid Sundet så ibland drog man flotet i farleden nedför älven ända fram till sågens magasin. Det hände också att man släppte flotet i DFF’s timmerränna på lördagar då det var tomt och skiljde av det vid sågen

När Axel Bergqvist AB i Insjön förvärvade Norsbrosågen följde båten med i köpet. Falu Kuriren berättar att Bergqvists tjänstemän med familjer gjorde en utfärd med NORSBRO i juli 1968

I hemmahamnen Norsbro sågverk 1967 Foto Anders Winter
Uppskattad utflykt enligt Falu-Kuriren. 35 personer ombord.

Samma år köpte Bergqvist DFF:s ångvarpbåt SILJAN som hade ståldäck och därmed var i bättre skick. NORSBRO såldes till Lennart Ericsson och Hans Daniels som successivt rustade upp båten. Ett stort arbete som gjordes var att trädäcket revs och byttes till ett i stål.  De körde båten de flesta somrar under 70- och 80-talet och deltog i allehanda ångbåtsmöten.

På fartygsföreningens möte innanför Sollerön 1973 Foto Anders Winter


1992 såldes NORSBRO till Bollnäs för att byggas om till passagerarångare på sjön Varpen. Hon döptes om till just VARPEN, klassad för 57 personer med sober inredning men en helt ny exteriör. Den gamla styrhytten är bevarad och står på kajen som biljettexpedition.

I Bollnäs som WARPEN . Foto Christer Samuelsson 2020 08 02

2005 Såld till Bollnäs Ångbåtssällskap, Bollnäs för 1,7 milj SEK och omdöpt till SKEPPET WARPEN. En dieselmotor, Volvo Penta på 130 hk/98 kW installeras som ett komplement till ångmaskinen. Detta för att kunna köra fartyget under lågsäsong utan ångmaskinist.

Styrhytten blev biljettkontor Foto Christer Samuelsson 2020 08 02

Anders Winter

Åter till Stora ångvarpbåtar