Fartyg och småbåtar

INTRODUKTION

Få platser i världen kan uppvisa en så stor och ålderstigen samling ångbåtar som den vi har på Siljan. Siljans första passagerarbåt Engelbrekt (1866) och andra flotbåt Siljan (1868) är idag över150 år! Samtliga av Flottningsföreningens flotbåtar finns kvar.

Detta då flottningen pågick på samma sätt, ända tills de två dieseldrivna bogserarna Siljan I och II kom år 1965 och 67. Då var den stora skrotningsdöden över och det fanns människor som var intresserade att köpa båtarna för fritidsbruk. När flottningen upphörde hösten 1970, såldes dock de nya båtarna Siljan I och II bort från sjön. Båda var byggda på Lidwalls i Leksand. Under åren har också ett flertal båtar kommit till Siljan från andra vattendrag. Senast flotbåten Laxen, som kom hit i och med flytten av Flottningsmuseet från Gysinge till Siljansfors i Mora. Idag är alla båtar privatägda utom Gustaf Wasa och Engelbrekt som ägs av stiftelser, och Laxen som ägs av Flottningsmuseet.

Siljans Fartygsförening (SFF) bildades 1979. Främst för att ta över driften av Flottningsföreningens slip för båtupptagning i Övermo, men också för att på alla sätt underlätta bevarandet av det gamla teknik och kulturarv som båtarna utgör. Föreningen har under åren byggt ett flertal bryggor, genomfört många ångbåtsdagar och arrangerat ett stort 100-årsjubileum av järnvägens ankomst till Insjön 1984. Efter att Engelbrekts Vänförening byggt den nya slipen i Rättvik 1994, sköter SFF även denna.

/Jan Olof Liss 2019

Alla DFFs större båtar samt NORSBRO samlade i Noret. 1930-tal. Kan vara i samband med besiktning. GÖRAN vid länsen,vid NORSTJERNANS brygga ligger fr land ELFDALEN, SILJAN och ORSA. Vid badhuset NORSBRO och ERIK
FOTO ANDERS JONES /LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV ©
Samma tillfälle som ovan i annan vinkel FOTO ANDERS JONES / LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV ©

Här dokumenterar vi historiska fakta om de större fartygen från flottningstiden.

Vi samlar också historia och bilder på hur det gick sen! Du som äger en båt eller har bidrag är välkommen in med material!