GÄVAN

Historia Byggs av Övermo varv. Tillverkningskostnaden ej noterad. Rundbottnat nitat skrov. Båten gick på 1950 talet i södra Dalälven och var stationerad i Gysinge och hade då ett plåttak. 1966 byttes kulmotorn mot en Deutz heldiesel på 20 hkr

Anders Winter berättar: Vid ett tillfälle då jag besökte Övermo Varv sommaren 1968 sjösattes båten i Österdalälven efter ommålning. Där fanns en slip som gick rakt in i verkstaden och ned i älven. Slipen var byggd för de mindre båtarna och brukades året runt. Inne i verkstaden kunde samtidigt 5-6 båtar åtgärdas. I taket fanns traverser så att det gick att flytta om båtarna.

Under det sena delen av 1960-talet var båten i norra delarna av Österdalälven. 1970 i Siljan.

GÄFVAN under tidigt 50-tal som namnet då stavades. Fotot taget vid Svartbäcken i Nedre Dalälven Båtförare är Elon Norling i Kölna, Gysinge. I bakgrunden ses ångf. LAXEN. Foto från Pelle Söderlunds samling.

Utan tak men med modern dieslemotor Mossildammen i Rotälven Foto Sven Berg 1969 SKB

Upplagd på Övermo varv våren 1969 Foto Bengt Strandberg.

Gävan, åter med tak och Balder samt flottningsjullar förtöjda vid Siljan II. Båtarna deltog i slutrensningen av Österdalälven augusti 1970 

Båten fanns kvar hos flottledsförvaltningen till 1972 då hon hyrdes ut till under juni och juli till Nya Asfalt AB i Göteborg. Därefter finns inga anteckningar om Gävan.

Källa Anders Winters dokumentation över DFF:s båtar i lidwallsbatar.se

Åter till Fartyg och Småbåtar / Mindre båtar