DALKULLAN och DALKARLEN

Tvillingbåtar som delade historia

Byggda 1869 som odäckade ångvarpbåt på W. Lindbergs Mek
verkstad i Stockholm även kallat Södra Varvet.
Längd: 15,30 bredd: 3,85
Ångmaskiner av okänd beskaffenhet

Båtarna byggdes för firma Astrup & Sörensen som startade det första sågverket i Skutskär.
De bultades ihop på varvet i Stockholm, demonterades åter och den 17 dec 1869 noterades i Post & inrikes tidningar att båten avsänts till Gävle via ångfartyg. Vi kan anta att båtarna gick med hästfora upp till Gysinge för ihopnitning. Det var vanligt att varven vid denna tid sände med erfaren personal när båten skulle monteras.
Båtarna gick på Färnebofjärden för att dra ned timmer till sågen. Redan 1872 övertogs sågen i Skutskär av ett nytt bolag och så även DALKULLAN och DALKARLEN Våren 1885 köptes sågen av Stora Kopparberg Bergslags AB som därmed blev den största intressenten i flottningen på Nedre Dalälven vars flottningsförening bildades 1890. Därmed övertogs båtarna av flottningsföreningen som 1936 uppgick i Dalälvarnas FF. Mycket lite är känt om DALKARLEN men runt 1940 blev den upplagd i Gysinge och skrotades troligen 1957.
Om DALKULLAN vet vi att hon såldes 1940 – 41 till Kallerö för att spela timmer på Kallringafjärden och ta hand om det timmer som flottades ut i Östersjön från bland annat Olandsån. DALKULLAN ersattes 1954 av Lidwallsbygget KALLERÖ nr 215 Därefter brukades DALKULLAN som flytande rastkoja och förråd för kätting tills verksamheten upphörde. Skrovet låg på 1970 talet på land vid Kallerö nära Östhammar. Vidare öden okända.

DALKARLEN varpar timmer runt 1900. Foto genom Ove Arvidsson
DFF:s flotta och besättningar på Hedesundafjärden runt 1900.
Bilden är från Östveda, Färnebofjärden. Hemmahamn sommartid.
Fr v DOMNARVET 1863 DALKARLEN eller DALKULLAN byggd 1968 , MÅNS byggd 1893 (skrot 1957) och SNAPPOPP byggd 1875
DALKULLAN t.v. och DALKARLEN vid DFF:s depå vid Hedesunda. Foto Erik Lidwall runt 1935
DALKARLEN vid DFF:s depå vid Hedesunda. Foto Erik Lidwall runt 1935
DALKULLAN upplagd vid Kallerö Östhammar. Foto Bengt Strandberg sommaren 1967

Uppgifter från Anders Winters dokumentation av DFF-båtar på lidwallsbatar.se

Artikel av Sture Händel i Tidskriften Rospiggen 2002

Tillbaka till Mindre båtar