NORSBROS Loggbok

1872 konstituerades Norsbro Sågverks Aktiebolag som det första större ångdrivna sågverksföretaget kring Siljan. År 1900 köpte man ångvarpbåten NORSBRO f.d KORSNÄS, liknande de som DFF disponerade.
De första årens loggbok på Siljan 1900–1903 finns bevarad. Skeppare Hedbys Lars Larsson från Noret förde loggbok vilken hans dotterson L G Rinaldo skrivit av.
Vi publicerar den i sin helhet här nedan. Hedbys Lars Larsson född 1860, började som 18-åring på DFF:s båtar som eldare och senare maskinist.  Fyllda 40 år blev han alltså skeppare på NORSBRO.

I hemmahamnen Norsbro sågverk 1967 Foto Anders Winter

Huvudsysselsättningen var att hämta sågens egna flot från tippar och upplag runt Siljan och nedströms utefter Österdalälven. Många frakter gick också med sågens produkter. Man tog också åt sig frakter åt andra aktörer, oftast på pråmar. Loggboken ger en bra överblick av verksamheterna runt Siljan, vilka varor, platser och pråmar som förekom. Även persontransporter och grupputflykter kunde inträffa, NORSBRO och Hedbys Lars var godkända för detta. I Avesta Posten kunde man den 27 juni 1903 läsa om hurusom Dalarnas Nykterhetsvänner och Ungdom haft möte i Rättvik över midsommarhelgen. Den 24 juni hade NORSBRO med pråmen Wega tillsammans med DFF’s FLOTTISTEN och ytterligare två pråmar gjort en utflykt till Sollerön med 800 personer.

År 1900 hade Norsbro sågverk förutom ångbåten NORSBRO en pålkran med hejare, 3 roddbåtar, en eka och två spelflottar. Vidare tillkom pråmen Primus som mätte 19,8 x 5,65 m och lastade 60 ton. Norsbrosågen hade en grävd ränna för virkesintag och en tunnel ut i älven för vattenförsörjningen till sågens ångpannor. Detta för att bemästra lågvattnet som kunde uppstå. Man sysselsatte som mest 120 personer.

En av pråmarna som omnämns i loggboken är PRINS AUGUST, Siljans första ångbåt som nu var degraderad till pråm. Hjulångaren PRINS AUGUST, som sedan 1839 dragit pråmar på Siljan blev av med sina två 7 hkr maskiner runt 1899.
Övriga pråmar tillhörde bruk, sågverk och industrier runt Siljan.

I loggboken står det ”Slut med gamla bolaget” den 26 september 1903. Sågen rekonstruerades 1899, strax före satsningen på ångbåten. 1903 var det ånyo auktion på sågverket. Sågverket, inventarier och ångbåten såldes till Lind Anders Mattson i Yttermo för 35 000 kr. Skog och avverkningsrätter gick för 43 600 kr Priset betraktades allmänt som lågt enl. Leksands Tidningen 2 oktober 1903.
Driften fortsatte som vanligt.

Hedbys Lars Larsson var skeppare till 1916 och jobbade med andra sysslor på sågverket under vinterhalvåren. Han efterträddes som skeppare av Johan Sellner.

Siljan var vid tiden oreglerad och i Leksands Noret gick en flottbro tvärs över älven.

Här följer LG Rinaldos ordagranna avskrift. Stavning och språk är Hedbys Lars Larssons.

Ladda ner som PDF för bättre läsbarhet