TRÄNGSLET I

Hette efter 1971 ZORBA

Byggår: 1958  Tillverkare: DFF  Övermo varv  Längd: 10,50  bredd: 3,00  djupgående: 1,00   Motor Seffle typ S210 på 50 hkr vid 600v/m

Historia.  Båten byggdes av DFF på Övermo Varv  efter ritningar från grannen Lidwall & Söner AB. Det fanns ett stort behov av moderna bogserbåtar i slutet av 1950 -talet och och troligen var Lidwalls orderbok helt fulltecknad.. Men Flottningsföreningens eget varv i Övermo hade både kunskap och möjligheten, därför byggde DFF denna båt i egen regi. Troligen är den byggd på liknande ritning som Lidwalls nr 292 Båten var den första i en serie motorbogserare som byggdes för den nyskapade Trängsletsjön. Övriga byggdes av Lidwalls. Timret bogserades från Särna till dammen i Trängslet, ca 8 landmil. Märkligt nog beslöt DFF att båten skulle bestyckas med en trad.tändkulemotor av Seffle Motorverkstad AB:s fabrikat. Motorn hade tillverkningsnr 9400 och är en av de sist tillverkade av just den typen. Den driver ännu båten 2021.

När flottningen upphörde 1970 såldes båten till i mars 1971 till sjön Runn och Ove Lagergren Sedan dess har båten varit i trafik på sjön, senast 2021. Maskinen har renoverats och båten var gott skick. Hemmahamn blev Borlänge.

Den flotta flottan som flottade timmer på Trängsletdammen. I första raden fr.höger ses TRÄNGSLET 1 byggd 1958 av Dalälvarnas Flottningsförening på eget varv men efter ritningar från Lidwalls Efter henne TRÄNGSLET III nr 395 I bakre raden fr. vänster TRÄNGSLET VI nr 417, TRÄNGSLET V nr 416 och TRÄNGSLET IV nr 415 Foto från 1962 i Lidwalls arkiv Leksands Lokalhistoriska samling
Vid bogserbåtsdepån vid Trängseldammen Foto Bengt Strandberg april 1967
Som fritidsbåt på Dalälven i Borlänge. Obs den strömlinjeformade skorstenen har tillkommit sedan 1967.
Foto red aug 1996
I Dalälven, Borlänge Foto red 2019 08 23

Källa Anders Winters dokumentation om DFF-båtar på lidwallsbatar.se