SILJAN

Byggd 1868 W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB i Stockholm. Även kallat Stora varvet eller Södra varvet. Beläget på platsen för nuvarande Vikingterminalen. Ritningen signerad Kai Agerskov. Byggdes på beställning av Stora Kopparbergs Bergslags AB som brukade båten tillsammans med Korsnäsbolaget. (som sen blev Tele2. Men det är en annan historia…)
Längd 20,80 m Bredd 4,66 m. Bruttodräktighet 56 ton. SILJAN återmonterades i Tunsta efter att ha fraktats i delar på Strömsholms kanal till Smedjebacken och sedan vidare till Dalälven över land med häst och kälke. Nitningsarbetet pågick under vintern och sjösättning skedde till våren.

ORSA, SILJAN och ELFDALEN vid flottbron runt 1900. SILJAN med första pannan och nedsänkt däck FOTO Gerda Söderlund LEKSANDS LOKALHISTORISKA ARKIV ©


1871 löste Flottningsföreningen in båten.
Originalmaskin var en encylindrig ångmaskin på 16 hkr från W. Lindberg.
Fartyget var från början försett med ångvarpspel. Maskinen och pannan utbytt mot en ny compoundmaskin på 110 ind. hkr tillverkad 1904 av Robert Sjöström mek. verkst Gävle. Högtryckscylinder med ø 250 mm, lågtryckaren på ø 440mm, slaglängd 320 mm, varv/min 210. På bilder kan man känna igen tiden före maskin- och pannbyte genom att skorstenen var längre. Nya pannan fick sedermera oljeeldning. När pannan byttes ut i SILJAN, någon gång 1905 tjänstgjorde den i ångsågen i Heden, vid Styrsjöns nuvarande badplats och räddades förtjänstfullt åt eftervärlden av bl.a Bengt Bergkvist. Den finns nu i Flottningsmuseets i Siljansfors samlingar.
SILJAN var även besiktigad för passagerartrafik.
1966 togs hon ur drift i och med att bogserbåtarna SILJAN I och SILJAN II sattes in i flottningen.
1969 såldes hon till Axel Berqkvist Sågverksaktiebolag Insjön som nyttjade båten för timmerbuntbogsering från Leksand till sågen i Insjön. Efter några år upphörde all hantering av timmer i vatten. Traktorer och bilar tog över båtarnas uppdrag. Det sista flottningsuppdraget för SILJAN gick till Insjön med c:a 10 000 stockar i buntar den 19 augusti 1972
S/S SILJAN blev representationsfartyg för bolaget och familjerna Bergkvist. Båten vårdas ömt och hålls i skick för kommande generationer. Skrovplåtarnas rostbeständiget i kombination med Siljans vatten har medfört att de allra flesta plåtarna är original från 1868.

Uppgifter från På Sjö och Älv i Dalarna, Hvarpångbåten S/S SILJAN 125 år Bengt Bergkvist och Wikipedia

SILJAN är K-märkt Av Sjöhistoriska museet

SILJAN 40-tal.
Upplagd och under avveckling. Fick tillfälligt heta SILJAN II efter leveransen av första bogserbåten SILJAN I. 1967 07 02 Foto Anders Winter
Bengt Bergkvist Maskinist på SILJAN från 1969
Bengt skrev också minnesskriften Hvarpångbåten S/S SILJAN från vilken vi hämtat mycket material till dalaflottning.se
Gunnar Dahlberg åter vid rodret. Passagerare Kjell Lundborg och Olle Nordesjö. Fartygsföreningens höstträff september 1979. Foto Anders Winter
Foto Anders Winter September 2009

Tillbaka till Stora Ångvarpbåtar