NORSBRO

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Byggd på Södra Varvet Stockholm 1873 för Korsnäs Sågverks AB, trafikerade Runn under namnet KORSNÄS. Tillverkningsnr 97 Längd 20,40 m. Bredd 4,45 m. djupgående ca 1,80 m. Hade från start en högtrycksmaskin på 16 indikerade hästkrafter. Norsbro Sågverk AB köpte … Läs mer

PINTORP

Galleri

Byggår: 1958 Tillverkare:  DFF  Övermo varv  Längd: 8,50  bredd: 2,40 djupgående: 0,80  Motor Original :  Seffle typ S17 BFV 15 hkr nuvarande en Bolinder Munktell 102 Pintorp  är en av de sista rundbottnade, svetsade motorvarpbåtarna som DFF  byggde och som försågs … Läs mer

GINA

Galleri

 Namn  GINA Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV  Historia. GINA levererades 1957.  Båten såldes i april 1971  till AB Vägförbättringar  för att brukas vid byggande av tunnelbanans Blå linje.  Båten användes för … Läs mer

FINA

Galleri

 Namn  FINA Byggår 1954 Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV  från 1965 en Deutz på 9 hkr  Historia.   Båten såldes 22 mars  1971  till  konsortiet för Nockebybroarna. Priset var 9000 kr. För … Läs mer

BALDER

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

                  BALDER Byggår 1961    Tillverkare  DFF  Övermo Varv  Längd 8,50   Bredd  2,40   Djupg 0,70   Motor  Bolinder Munktell typ 1052 23 hkr Historia. Typ D 2 Balder byggdes 1961 och var den näst sista båten av typ D 2 som tillverkades på Övermo varv. Tillverkningskostnaden var 28 062 kr. Båten gick mestadels på … Läs mer

LINGHED

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

 Namn  LINGHED Byggår ca 1925   Tillverkare  Okänd   Längd 7,82  bredd 2,30  djupgående 0,70  Motor Original  Seffle 15 BV 7 hkr  numer en S17 på 15 hkr Historia Byggdes enligt verkmästaren på Övermo varv Bertil Persson, i Stockholm på okänt varv på … Läs mer

FLOTTISTEN

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Byggd 1890 Härnösands Mekaniska Verkstad. Längd 18,55 m Bredd 4,06 m. Bruttodräktighet 40 ton Kostade 35 500 kr. Originalmaskin var en compoundmaskin på 110 hkr. Fartyget var i början avsett som inspektionsfartyg för flottningschefen och DFF:s ledande befattningshavare men byggdes om och insattes i flottningen på 1910-talet. Läs mer

DINA

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

   Namn  DINA senare Laxen Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV senare  Lister 5 hkr   Historia: Den första juni 1973 hyrdes DINA ut till Dalälvarnas Regleringsföretag för arbeten i Smångån i … Läs mer