GINA

Galleri

 Namn  GINA Byggår 1957  Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV  Historia. GINA levererades 1957.  Båten såldes i april 1971  till AB Vägförbättringar  för att brukas vid byggande av tunnelbanans Blå linje.  Båten användes för … Fortsätt läsa

FINA

Galleri

 Namn  FINA Byggår 1954 Tillverkare  DFF Övermo varv  Längd 4,50  bredd 1,70  djupgående 0,40  Motor original Seffle S 13 BFV  från 1965 en Deutz på 9 hkr  Historia.   Båten såldes 22 mars  1971  till  konsortiet för Nockebybroarna. Priset var 9000 kr. För … Fortsätt läsa

BALDER

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

                  BALDER Byggår 1961    Tillverkare  DFF  Övermo Varv  Längd 8,50   Bredd  2,40   Djupg 0,70   Motor  Bolinder Munktell typ 1052 23 hkr Historia. Typ D 2 Balder byggdes 1961 och var den näst sista båten av typ D 2 som tillverkades på Övermo varv. Tillverkningskostnaden var 28 062 kr. Båten gick mestadels på … Fortsätt läsa

NECKEN

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Namn  NECKEN Byggår: 1910  Tillverkare:  Gefle Varv  Längd: 12,10  bredd: 3,10  djupgående: 1,00  Motor: Från start okänd kulmotor. Ångmaskin 1914-20  Seffle S 28 typ BF 40 hkr fr 1952 Sedan  1972 ersatt av en  heldiesel. Historia.  Båten byggdes som motorvarpbåt av DFF för … Fortsätt läsa

FLOTTISTEN

Galleri

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Byggd 1890 Härnösands Mekaniska Verkstad. Längd 18,55 m Bredd 4,06 m. Bruttodräktighet 40 ton Kostade 35 500 kr. Originalmaskin var en compoundmaskin på 110 hkr. Fartyget var i början avsett som inspektionsfartyg för flottningschefen och DFF:s ledande befattningshavare men byggdes om och insattes i flottningen på 1910-talet. Fortsätt läsa