Hedbys Lars Larsson, skeppare på NORSBRO

Behörighetsbevis maskinist 1915. Från Olle Nordesjös samlingar

Hedbys Lars Larsson från Noret föddes 1 januari 1860 och började som 18-åring att jobba på DFF, huvudsakligen som säsongsanställd eldare och maskinist. På vintrarna arbetade han i skogen. 
När Norsbro Sågverk år 1900 anskaffat ångbåten NORSBRO fick han anställning där som skeppare. I loggboken för de första åren kan man se att det var många och långa dagar. Ibland även över helgerna med bl.a utflykter för olika grupper.  Vad vi kunnat utläsa från NORSBROS loggbok höll man båten igång så länge det gick på hösten och var tidigt igång på våren. På vintersäsongen jobbade han på sågverket med andra sysslor. Han ansågs vara en stor tillgång för driften av ångmaskinen, sågens hjärta. 

Tillståndsbevis Befäl 1915. I Olle Nordesjös samlingar

En dag på jobbet lär ha satt sig djupt i minnet. Den 25 juni 1902 avgick han enligt loggboken till Orsa med ”två sjuka fruntimmer”. Efter diverse frakter runt Rättvik kom han nedför älven den 28 juni. 
Då hade två stora saker hänt därhemma – den 26 juni föddes hans fjärde barn, dottern Anna – den 28 juni hade halva Norets by brunnit ned, däribland familjens bostad som låg ovanför dåvarande Turisthotellet. En fasansfull syn med rykande brandrester och nakna skorstenar mötte besättningen när de kom nedför älven. Intet ont anande.

Branden i Noret 1902. NORDSTJERNAN vid ”sin”brygga. Byggd som segelskuta i Tällberg 1880. Ångmaskin 1895. Bild från Leksands lokalhistoriska arkiv


 
Hustrun (Årjers) Kerstin Larsdotter född 1865, hade legat svårt medtagen efter förlossningen med den nyfödda Anna när branden nådde hemmet. Tillskyndande grannar hade hjälpt henne, lilla Anna och de äldre barnen, Karin (född 1890), Johan (född 1891) och Lars (född 1894) ned till Nordstjernans brygga där ångaren RÄTTVIK hade fört dem i säkerhet tvärs över älven till Åkerösidan. Skepparen på RÄTTVIK lär ha sagt att ”Det var bättre att du fick dö i lugn och ro på båten än att bli innebränd.” Barnafödslar var ingen lek 1902.


Hela familjen överlevde och av loggboken framgår att Hedbys Lars fick en vecka ledigt till den 7 juli. 
Sonen Johan Hedbys slog sig sedermera ihop med Per Käck och startade Käck & Hedbys 1922, smedjan bakom bl.a den välkända Tuppstaken

Hedbys Lars dotterson LG Rinaldo har fångat berättelsen om Noretbranden från sin mor Anna
Klicka på länken och läs mer!

1905 och 1907 ber Hedbys Lars Larsson att få tjänstgöringsbetyg från flottningschefen Edlund på DFF resp. från disponent Haglund. Möjligen för att dessa herrar slutat sina anställningar eller så behövde Hedbys Lars papper för att styrka sin behörighet som skeppare. Själv hade han tjänsten som skeppare på NORSBRO fram till 1917.

Tjänstgöringsintyg från DFF. I Olle Nordesjös samlingar


I båda betygen framhålls Hedbys Lars Larssons nyktra vandel. Hur många av oss har fått det i ett arbetsbetyg? Nykterhet var en viktig fråga i början av förra seklet. Superiet var utbrett och medförde svåra konsekvenser, privat och i arbetet. Nykterhet var en garant för att den många gånger farliga flottningen sköttes på ett plikttroget och säkert sätt. Hedbys Lars Larsson tillhörde Leksands Missionsförsamling där även disponent Haglund fanns med och titulerades predikant. I Övermo var många familjer också engagerade i frikyrka och nykterhetsrörelse. Vad vi vet så var Per Nilssons, Risbergs och Lidwalls medlemmar i missionskyrkan. Erik Renell och säkert många fler var nykterister.  

Tjänstgöringsintyg från Norsbrosågen Från Olle Nordesjös samlingar

Betyg Hedbys Lars Larsson 

Ångbåtsföraren Hedbys L. Larsson i Noret Leksand, har under åren 1900 till och med 1904 under seglationstiden fördt Ångaren Norsbro i föreliggande arbeten med bogsering och spelning af timmer, samt bogserat och gått med trälast till Rättvik. Under ifrågavarande tid har han varit apsolut nyckter ådagalakt förmåga att föra befäl över Ångbåten, samt varsam och plikttrogen i anförtrodda uppdrag, samt utfört sitt arbete till min fulla belåtenhet vilket under nämnd på begäran betygadt.

Leksand den 4 juni 1905 
A. Haglund

Disponent.

Källor: LG Rinaldo, Lars Jönses och Olle Nordesjös samlingar