Dödsolycka och eftersök i Sundsnäs

Den förolyckade Anders Backman med kamrater vid tjänstgöring på FLOTTISTEN, sannolikt i Orsasjön.
Från Magnus Backmans samlingar

Anders Backman f 1898, från Sundsnäs förolyckades 1927 då varplinan brast och slog honom ur jullen varpå han föll överbord och drunknade. Olyckan skedde på Österviken vid hembyn Sundsnäs.
Stora gemensamma ansträngningar gjordes av byborna i Grytnäs och Sundsnäs för att bärga kvarlevorna. ”Knussa”, en vidskeplig kvinna i byn sa att man skulle ta en tupp i sökbåten. Den skulle alldeles bestämt gala på det ställe där kroppen låg. Problemet var bara att tuppen inte alls var road av båtturen utan gol oavbrutet så fort man lämnat land. Man gjorde då mer traditionella försök att dragga med en anordning med krokar som drogs mellan två båtar. Den var försedd med hjul för att inte fastna i botten. Man höll på att dragga långt in på senhösten utan resultat.

Förmedlat av Ola Knutz från en inspelning 1996 med bybor i Grytnäs: Karin Wåhlberg, Bertil Uhrlander och Grytnäs Erik Eriksson.
Magnus Backman är från Sundsnäs